De jongen, de haag
en het bankje
Afstudeerprijs Nieuwe Types 2017 door De Nieuwe Oost

Publicatie in De Internetgids
no. 5/2017
de-internet-gids.nl